More patron Members list

 More Patron Members list

S.N Date Name of Member Permanent Address Temporary Address Email
91 2073-12-21 Dr.Yubaraj Teyung Limbu Laligurash, Tehrathum  Kathmandu
92 2074-05-23 Capt. Chhabilal Hangsrong  Tehrathum  Bhaisepati, Lalitpur
93 2074-05-23 Mr. Makardwaj Wanem Taplejung Lalitpur
94 2074-06-25 Mr. Raj Kumar “Dikpal” Limbu Dhankuta Maitidevi, Kathmandu ±351920398968
95 2074-09-28 Mr. Khemraj Maden Limbu Birtamode, Jhapa  UK kraj87@hotmail.com
 96.  Mr. Gajendra Isbo  Tehrathum  Dharan, Sunsari
 97.  Mr. Amit Thebe Dharan, Sunsari  Dharan, Sunsari
 98.  Mr. Uttam Thangden  Tehrathum  Budhanilkantha, Kathmandu
 99.  Ms. Shashi Subba  Tehrathum  Sydney, Australia
 100.  Mr. Narayan Ninglekhu  Tehrathum  Nakhipot, Lalitpur
101 2075-06-05 Mr. Biswasdip Tigela Chhathar, Dhankuta Ashford, UK biswasdip@ymail.com
102 2078-12-07 Mr. Dil Prasad Sodemba Damak-10, Jhapa Hongkong