Programs

Programs

  1. Carry out research and studies within Limbuwan on languages, cultures, oral traditions, customary laws and indigenous knowledge and skills and publicized the findings,
  2. Collect and preserve the available oral or written documents on cultural, historical, archaeological, social, rites, rituals, language, costumes, ornaments etc., and disseminate for wider audience,
  3. Carry out research and study programs and publish the findings,
  4. Upgrade the capacity on intellectual and academic writing and research study skills,
  5. Be economically self-sustained through increase in trust funds and other resources,
  6. Provide research fellowship through creating of sufficient research fund,
  7. Develop an academic resource center,
  8. Try to reach to a resolution regarding the contemporary and contentious issues related to Limbus and Limbuwan through conduction of talk and discussion programs among the stakeholders and make recommendation to the concern parties and disseminate them,
  9. Publish magazine, books and edited books and journals,
  10. Build the institutional capacity of LSC as strong as needed.

कार्यक्रमहरू

१. लिम्बुवान भित्रका भाषा, संस्कृति, मौखिक परम्परा, प्रथाजन्य नियम—कानुनहरू, आदिवासी सीप, ज्ञान सम्बन्धी खोज–अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने,
२. लिखित, मौखिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सामाजिक रीति, परम्परा, भाषा, भेषभूषा तथा दस्तावेजहरूको सङ्कलन, सम्वद्र्धन र प्रसारण गर्ने,
३. लिम्बुवानको प्राकृतिक स्रोत–साधन सम्बन्धी खोज–अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने,
४. बौद्धिक र प्राज्ञिक लेखन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्षमताको विकास गर्ने,
५. आर्थिक स्रोतहरू परिचालन गर्दै अक्षयकोष निर्माण गरि अध्ययन केन्द्रलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने,
६. अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानवृत्ति प्रदान गर्ने,
७. एक प्राज्ञिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने,
८. समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएको निश्कर्षलाई प्रचार प्रसार गर्ने,
९. अध्ययन केन्द्रको जर्नल, पुस्तक, सम्पादित पुस्तक र म्यागेजिन प्रकाशन गर्ने,
१०. अध्ययन केन्द्रलाई संस्थागत रुपमा सबल र सुदृढ् बनाउने ।