वहुलराष्ट्रिय समाजवाद विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम