नेपालको राजनैतिक इतिहास, किरात र लिम्बुवानमा प्रष्टता विषयक अन्तर्कृयात्मक कार्यक्रम